Modify

Opened 8 years ago

Closed 21 months ago

#700 closed task (wontfix)

Aktualizacja

Reported by: DeyV Owned by: wist
Priority: normal Component: TracPolishTranslation
Severity: normal Keywords:
Cc: Trac Release: 0.11

Description

Przygotowałem tłuamczenie poprawiające masę błędów oraz dostosowujące do wersji słownika wiki:TracTermsPl
Zachecam do umieszczenia w repozytorium

Attachments (3)

0.10.PolishTranslation.07.09.2006.zip (38.8 KB) - added by DeyV 8 years ago.
Przetłumaczone pliki
0.10.PolishTranslation.01.12.2006.zip (37.3 KB) - added by DeyV 8 years ago.
najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia
0.11.PolishTranslation.16.07.2008.tar.bz2 (41.8 KB) - added by wmichalski 6 years ago.
Moje trzy grosze do zgłoszenia

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 8 years ago by DeyV

Przetłumaczone pliki

comment:1 Changed 8 years ago by wist

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

dodałem na stronę główną, później wejdzie do repozytorium, dzięki

Changed 8 years ago by DeyV

najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia

comment:2 Changed 8 years ago by anonymous

  • Resolution fixed deleted
  • Status changed from closed to reopened
  • Trac Release changed from 0.9 to 0.10

dodałem wersję z kolejna porcją poprawek.

comment:3 Changed 8 years ago by DeyV

Swoją drogą - chętnie dołączę się do tego "zespołu" - zaczynam bowiem prace nad tłumaczeniem wersji 0.11 - mógłbym więc wrzucać bezpośrednio na SVN

Changed 6 years ago by wmichalski

Moje trzy grosze do zgłoszenia

comment:4 Changed 6 years ago by marianp@…

  • Trac Release changed from 0.10 to 0.11

Change, to avoid problems with installation translated plugins content in PKG-INFO). In file 'trac/util/init.py' (diff ver. 0.11.1):

243c243
< info[normalize(attr)] = pkginfo[attr]
---

info[normalize(attr)] = pkginfo[attr].decode('utf-8')

ie. in line 243, (ver. 0.11 - in line 244), then translated contents in module's
setup.py will be correct. (of course, in module's setup.py:
# -*- encoding = 'utf-8' -*- )

comment:5 Changed 21 months ago by rjollos

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from reopened to closed

It doesn't appear that this is supported any longer. See Trac 0.12 if you need a translation.

Add Comment

Modify Ticket

Action
as closed .
as The resolution will be set. Next status will be 'closed'.
to The owner will be changed from wist. Next status will be 'closed'.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.