Modify

Opened 10 years ago

Last modified 5 years ago

#3465 reopened defect

'NoneType' object has no attribute 'endswith'

Reported by: anonymous Owned by: Diorgenes Felipe Grzesiuk
Priority: normal Component: TracWikiToPdfPlugin
Severity: normal Keywords:
Cc: Steve Romanow Trac Release: 0.11

Description

Hi,

I encounter the following problem when trying to use 'wikitopdf' option:

Error: Macro TOC(None) failed 'NoneType' object has no attribute 'endswith'

Attachments (2)

wikitopdf.jpg (77.1 KB) - added by anonymous 10 years ago.
wikitopdf problem
WikiStart.pdf (301.5 KB) - added by Diorgenes Felipe Grzesiuk 10 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (36)

Changed 10 years ago by anonymous

Attachment: wikitopdf.jpg added

wikitopdf problem

comment:1 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Status: newassigned

Good morning!

Do you installed correctly the macro? This message say: Your macro TOC failed... Look here (http://trac-hacks.org/wiki/TocMacro).

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

comment:2 Changed 10 years ago by bresia

Hi,

I installed TocMacro as described on http://trac-hacks.org/wiki/TocMacro. There were no warnings or errors. The macro works perfectly with wiki engine.

This is my configuration: Gentoo (kernel 2.6.25.6) Python 2.5.2 Apache 2.2.9 Trac 0.11 TracTocMacro 11.0.0.3 TracWikiToPdfPlugin 2.0

Regards, bresia

comment:3 Changed 10 years ago by asperon

I have the same problem with Trac 0.11 TracTocMacro? 11.0.0.3 TracWikiToPdfPlugin 2.0

comment:4 in reply to:  3 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

I have the same problem with Trac 0.11 TracTocMacro? 11.0.0.3 TracWikiToPdfPlugin 2.0

Hi everyone,

Please, install new version the TracWikiToPdfPlugin and verify your result.

Commands of installation:
easy_install http://trac-hacks.org/svn/tocmacro/0.11
easy_install http://trac-hacks.org/svn/tracwikitopdfplugin/0.11/

comment:5 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:6 Changed 10 years ago by asperon

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Still the same problem for me, i have updated to the latest version of both the tocmacro and the tracwikitopdfplugin.

comment:7 Changed 10 years ago by asperon

Let me rephrase that, since i had forgotten to restart apache2, the fix solved the old problem, or rather, now trac sees the error and reports:

UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xf6 in position 161: ordinal not in range(128)

File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11-py2.5.egg/trac/web/main.py", line 423, in _dispatch_request
 dispatcher.dispatch(req)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11-py2.5.egg/trac/web/main.py", line 197, in dispatch
 resp = chosen_handler.process_request(req)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11-py2.5.egg/trac/wiki/web_ui.py", line 161, in process_request
 format, versioned_page.name)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11-py2.5.egg/trac/mimeview/api.py", line 833, in send_converted
 content, selector)
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11-py2.5.egg/trac/mimeview/api.py", line 559, in convert_content
 output = converter.convert_content(req, mimetype, content, ck)
File "build/bdist.linux-i686/egg/wikitopdf/wikitopdf.py", line 97, in convert_contentFile "build/bdist.linux-i686/egg/wikitopdf/wikitopdf.py", line 36, in wiki_to_pdf

comment:8 in reply to:  7 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

Hi

I need your wiki page code. Please send your code for me. Because my test don't display errors. Thank you

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

comment:9 Changed 10 years ago by asperon

This is the page that is causing the error

Table of Contents

  Error: Page 3465 does not exist

Manual för validering av GotPass


Installation

 1. Sätt på datorn som GotPass-skannern skall vara kopplad till.
 1. Vänta tills datorn har laddat klart windows och alla andra eventuella program som körs igång vid uppstart.
 1. Sätt in USB-sladden i en ledig USB-port i datorn (se bild 1).
 1. GotPass-skannern kommer att blinka grönt snabbt och windows kommer börja känna av enheten.
 1. Vänta tills windows meddelar att ”Enhetern är klar för att användas” och därefter är GotPass-skannern klar att användas.
No image "manual_usb.jpg" attached to Ticket #3465
Bild 1


Avinstallation

Dra ur sladden när datorn är avstängd eller vänta tills skannern inte arbetar och dra ur sladden från datorn.


Validering

 1. Gå till följande adress men byt ut ”S??” till ert eget Id-nummer: http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S??
 1. Kolla så att det överst på sidan står att ni är inloggade på rätt evenemang (se bild 2).
 1. För in mobilen i skannern (se bild 3). Mobilens fönster skall ligga, vänd uppåt, över GotPass-skannerns platta. Skannern kommer blinka till i grönt och göra ifrån sig ett bleepande ljud som bekräftelse att skanningen är gjord och därefter slussa användaren vidare till incheckningssidan.
 1. Välj hur många som skall använda sin biljett och tryck sedan på OK för att checka in dem. Biljetterna som checkats in kommer omedelbart att bli använda så det går bara att checka in varje köpt biljett en gång per evenemang (se bild 4).
 1. Efter användaren tryckt på OK och checkat in biljetterna skickas man tillbaka till startsidan för validering av GotPass.
 1. Om något skulle bli fel under en skanning läs under rubriken ”Vid fel”.
No image "manual_valid.jpg" attached to Ticket #3465 No image "manual_scanner.jpg" attached to Ticket #3465 No image "manual_incheck.jpg" attached to Ticket #3465
Bild 2 Bild 3 Bild 4


Teknisk information

Adress till validering av GotPass:
http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S??

Systemkrav:
Fungerar med alla operativsystem. JavaScript måste vara aktiverat för att skanningen skall fungera.

Hur fungerar streckkoderna / skannern?
Streckkoderna heter DataMatrix (2 dimensionell streckkod) och när skannern läser av streckkoden blir resultatet t.ex:

..++..6100100023304032.+.+.+

Mjukvaran till GotPass-skannern tar bort punkter och plustecken med hjälp av JavaScript och skickar vidare biljettnumret för validering.


Vid fel

 1. Adressen fungerar inte (t.ex. http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S00)?
  Se till att adressen är rätt skriven, stor eller liten bokstav gör skillnad!
 1. Det står att något annat evenemang är inloggat längst upp på sidan?
  Kolla så att ert S??-nummer är korrekt. Skulle det ändå vara något fel ring in till mBiljett och rapportera felet.
 1. Skannern blinkar till i grönt och gör ifrån sig ett bleep men det kommer inte in någon text i biljettnummerrutan?
  Se till att markören blinkar inne i biljettnummerrutan och testa att skanna om mobilbiljetten igen. Se även till att JavaScript är tillåtet.
 1. Skanners blinkar inte till och verkar inte läsa av mobilens streckkod alls?
  1. Se till att fönstret inte har slocknat delvis eller helt.
  2. Se till att streckkoden inte har blivit markerad annars tryck åt höger eller vänster på mobilen för att flytta bort markeringen.
  3. Streckkoden skall ligga uppåt!
  4. Se till att skannern är installerad!
  5. För att kolla av mobilbiljetten manuellt behövs det bara att slå in koden som medföljer SMS:et.
 1. Skanningen fungerar men det står ett felmeddelande:
  Biljetten har antingen använts redan eller gått ut.
 1. Något annat fel har inträffat, vad ska jag göra?
  Ring till mBiljett på 0771 - 654 321.

comment:10 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

You need to attach a text file with the code wiki in ticket.

:)

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

comment:11 Changed 10 years ago by asperon

I don't seem to have that option im afraid?

comment:12 in reply to:  11 Changed 10 years ago by anonymous

Replying to asperon:

I don't seem to have that option im afraid?

I think what Diorgenes wants is the wikiformating you used to generate the page you attached to the ticket. He wants to test your formating in his installation.

Regards, Edney Matias

comment:13 Changed 10 years ago by asperon

Thats what i pasted, thing is i don't have the attach file option. Is there a way to paste it without it getting parsed, ie, so that he can see the code?

comment:14 in reply to:  13 Changed 10 years ago by anonymous

Replying to asperon:

Thats what i pasted, thing is i don't have the attach file option. Is there a way to paste it without it getting parsed, ie, so that he can see the code?

I think you can use to scape your wiki formating

comment:15 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

{{{
teste
}}}

comment:16 in reply to:  15 Changed 10 years ago by anonymous

Replying to diorgenes:

{{{
teste
}}}

yeah...that's it! do like that!

comment:18 Changed 10 years ago by asperon

[[TOC]]
= Manual för validering av !GotPass =

[[BR]]

== Installation ==


 1. Sätt på datorn som !GotPass-skannern skall vara kopplad till.

 2. Vänta tills datorn har laddat klart windows och alla andra eventuella program som körs igång vid uppstart. 

 3. Sätt in USB-sladden i en ledig USB-port i datorn (se bild 1).

 4. !GotPass-skannern kommer att blinka grönt snabbt och windows kommer börja känna av enheten. 

 5. Vänta tills windows meddelar att ”Enhetern är klar för att användas” och därefter är !GotPass-skannern klar att användas.


 || [[Image(manual_usb.jpg, 200px, right, title="Bild 1")]] ||
 || Bild 1 ||

[[BR]]

== Avinstallation ==


Dra ur sladden när datorn är avstängd eller vänta tills skannern inte arbetar och dra ur sladden från datorn.

[[BR]]

== Validering ==


 1. Gå till följande adress men byt ut ”S??” till ert eget Id-nummer: http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S??

 2. Kolla så att det överst på sidan står att ni är inloggade på rätt evenemang (se bild 2). 

 3. För in mobilen i skannern (se bild 3). Mobilens fönster skall ligga, vänd uppåt, över !GotPass-skannerns platta. Skannern kommer blinka till i grönt och göra ifrån sig ett bleepande ljud som bekräftelse att skanningen är gjord och därefter slussa användaren vidare till incheckningssidan. 

 4. Välj hur många som skall använda sin biljett och tryck sedan på OK för att checka in dem. Biljetterna som checkats in kommer omedelbart att bli använda så det går bara att checka in varje köpt biljett en gång per evenemang (se bild 4). 

 5. Efter användaren tryckt på OK och checkat in biljetterna skickas man tillbaka till startsidan för validering av !GotPass.

 6. Om något skulle bli fel under en skanning läs under rubriken ”Vid fel”. 

 || [[Image(manual_valid.jpg, 200px, title="Bild 2")]] || [[Image(manual_scanner.jpg, 200px, title="Bild 3")]] || [[Image(manual_incheck.jpg, 200px, title="Bild 4")]] ||
 || Bild 2 || Bild 3 || Bild 4 ||


[[br]]

== Teknisk information ==


'''Adress till validering av !GotPass: '''[[br]]
http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S??

'''Systemkrav:'''[[br]]
Fungerar med alla operativsystem.
!JavaScript måste vara aktiverat för att skanningen skall fungera.

'''Hur fungerar streckkoderna / skannern?'''[[br]]
Streckkoderna heter !DataMatrix (2 dimensionell streckkod) och när skannern läser av streckkoden blir resultatet t.ex:

	..++..6100100023304032.+.+.+

Mjukvaran till !GotPass-skannern tar bort punkter och plustecken med hjälp av !JavaScript och skickar vidare biljettnumret för validering. 

[[BR]]

== Vid fel ==


 1. '''Adressen fungerar inte (t.ex. http://goteborg.berazy.com/scan/index.php/validate/S00)?''' [[br]]Se till att adressen är rätt skriven, stor eller liten bokstav gör skillnad!

 2. '''Det står att något annat evenemang är inloggat längst upp på sidan?''' [[br]]Kolla så att ert S??-nummer är korrekt. Skulle det ändå vara något fel ring in till mBiljett och rapportera felet.

 3. '''Skannern blinkar till i grönt och gör ifrån sig ett bleep men det kommer inte in någon text i biljettnummerrutan?''' [[br]]Se till att markören blinkar inne i biljettnummerrutan och testa att skanna om mobilbiljetten igen. Se även till att !JavaScript är tillåtet.

 4. '''Skanners blinkar inte till och verkar inte läsa av mobilens streckkod alls?'''
 a. Se till att fönstret inte har slocknat delvis eller helt.
 b. Se till att streckkoden inte har blivit markerad annars tryck åt höger eller vänster på mobilen för att flytta bort markeringen.
 c. Streckkoden skall ligga uppåt!
 d. Se till att skannern är installerad!
 e. För att kolla av mobilbiljetten manuellt behövs det bara att slå in koden som medföljer SMS:et.

 5. '''Skanningen fungerar men det står ett felmeddelande:'''[[br]]Biljetten har antingen använts redan eller gått ut.

 6. '''Något annat fel har inträffat, vad ska jag göra?'''[[br]]Ring till mBiljett på 0771 - 654 321.

comment:19 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Hi

This was correction in new version 2.2.1

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

comment:20 Changed 10 years ago by asperon

Still get

 Trac detected an internal error:

UnicodeEncodeError: 'latin-1' codec can't encode character u'\u201d' in position 870: ordinal not in range(256)

with 2.2.1

Last edited 5 years ago by Ryan J Ollos (previous) (diff)

comment:21 in reply to:  20 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Sorry, I needed to make small correction...

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

Still get

Trac detected an internal error:

UnicodeEncodeError: 'latin-1' codec can't encode character u'\u201d' in position 870: ordinal not in range(256)

with 2.2.1

comment:22 Changed 10 years ago by asperon

now i get

No available MIME conversions from text/x-trac-wiki to pdf

comment:23 in reply to:  22 Changed 10 years ago by anonymous

I committed new corrections. Do you try use it?

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

now i get

No available MIME conversions from text/x-trac-wiki to pdf

comment:24 Changed 10 years ago by asperon

I removed the plugin and added it again from svn, still get this error:

UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character u'\u201d' in position 871: character maps to <undefined>

comment:25 in reply to:  24 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Hi

What do you use codification in Trac? iso or utf8?

Set in trac.ini file your codification... ex: default_charset = utf-8

Try use WikiToPdf in new page, try just use simple characters ...

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

I removed the plugin and added it again from svn, still get this error:

UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character u'\u201d' in position 871: character maps to <undefined>

comment:26 Changed 10 years ago by asperon

default_charset=iso-8859-1

its only on the pages with images that it breaks

comment:27 in reply to:  26 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

I don't understand... Your problem with images or codification? I need more details for help you.

Do you change codification and test?

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

default_charset=iso-8859-1

its only on the pages with images that it breaks

comment:28 Changed 10 years ago by asperon

If i change it to UTF-8, the error goes away, but it still fails to include the images in the pdf.

comment:29 in reply to:  28 Changed 10 years ago by anonymous

Please, Try again... New version 2.2.2

Regards

Diorgenes F. Grzesiuk

Replying to carl@berazy.com:

If i change it to UTF-8, the error goes away, but it still fails to include the images in the pdf.

comment:30 Changed 10 years ago by asperon

Resolution: fixed
Status: closedreopened

pdf loads,

TOC generates: 'NoneType' object has no attribute 'endswith'

Images generate: sequence item 0: expected string, NoneType found

Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

Attachment: WikiStart.pdf added

comment:31 Changed 10 years ago by Diorgenes Felipe Grzesiuk

See pdf file created by WikiToPdf plugin 2.2.2 in attachment.

comment:32 Changed 10 years ago by Mark

I'm also getting the following errors that carl described above.

TOC generates: 'NoneType?' object has no attribute 'endswith'

Images generate: sequence item 0: expected string, NoneType? found 

Looking at my trac logs, I see the following errors: From the TOC Macro:

2008-09-22 12:12:09,872 Trac[formatter] DEBUG: Executing Wiki macro TOC by provider <tractoc.macro.TOCMacro object at 0x9925b0c>
2008-09-22 12:12:09,872 Trac[formatter] ERROR: Macro TOC(None) failed
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 468, in _macro_formatter
  return macro.process(args, in_paragraph=True)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 179, in process
  text = self.processor(text)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 166, in _macro_processor
  text)
 File "build/bdist.linux-i686/egg/tractoc/macro.py", line 174, in expand_macro
  if pagename.endswith('*'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'endswith'

From the Image Macro

TOC generates: 'NoneType?' object has no attribute 'endswith'

Images generate: sequence item 0: expected string, NoneType? found 

Both these Macros work fine within the Wiki page.

comment:33 Changed 10 years ago by anonymous

Cc: Steve Romanow added; anonymous removed

comment:34 in reply to:  32 Changed 10 years ago by anonymous

Replying to zemudkram:

I'm also getting the following errors that carl described above.

TOC generates: 'NoneType?' object has no attribute 'endswith'

Images generate: sequence item 0: expected string, NoneType? found 

Looking at my trac logs, I see the following errors: From the TOC Macro:

2008-09-22 12:12:09,872 Trac[formatter] DEBUG: Executing Wiki macro TOC by provider <tractoc.macro.TOCMacro object at 0x9925b0c>
2008-09-22 12:12:09,872 Trac[formatter] ERROR: Macro TOC(None) failed
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 468, in _macro_formatter
  return macro.process(args, in_paragraph=True)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 179, in process
  text = self.processor(text)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/Trac-0.11.1-py2.5.egg/trac/wiki/formatter.py", line 166, in _macro_processor
  text)
 File "build/bdist.linux-i686/egg/tractoc/macro.py", line 174, in expand_macro
  if pagename.endswith('*'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'endswith'

From the Image Macro

TOC generates: 'NoneType?' object has no attribute 'endswith'

Images generate: sequence item 0: expected string, NoneType? found 

Both these Macros work fine within the Wiki page.

Hi

This is a error, please, verify the macro TOC and codification text in your Trac.

DEBUG: Executing Wiki macro TOC by provider <tractoc.macro.TOCMacro object at 0x9925b0c>

Bye

comment:35 Changed 9 years ago by Nickolas Grigoriadis

The newer versions of the TracWikiToPDF plugin automatically excludes the TOC macro, since it's behaviour is very much specified for operation inside the web-broswer.

Since this works perfectly for me...

Please try the newest version of the plugin, and state if it resolves any issues.

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as reopened The owner will remain Diorgenes Felipe Grzesiuk.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.