Modify

Opened 10 years ago

Closed 4 years ago

#700 closed task (wontfix)

Aktualizacja

Reported by: DeyV Owned by: wist
Priority: normal Component: TracPolishTranslation
Severity: normal Keywords:
Cc: Trac Release: 0.11

Description

Przygotowałem tłuamczenie poprawiające masę błędów oraz dostosowujące do wersji słownika wiki:TracTermsPl Zachecam do umieszczenia w repozytorium

Attachments (3)

0.10.PolishTranslation.07.09.2006.zip (38.8 KB) - added by DeyV 10 years ago.
Przetłumaczone pliki
0.10.PolishTranslation.01.12.2006.zip (37.3 KB) - added by DeyV 10 years ago.
najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia
0.11.PolishTranslation.16.07.2008.tar.bz2 (41.8 KB) - added by wmichalski 8 years ago.
Moje trzy grosze do zgłoszenia

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 10 years ago by DeyV

Przetłumaczone pliki

comment:1 Changed 10 years ago by wist

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

dodałem na stronę główną, później wejdzie do repozytorium, dzięki

Changed 10 years ago by DeyV

najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia

comment:2 Changed 10 years ago by anonymous

  • Resolution fixed deleted
  • Status changed from closed to reopened
  • Trac Release changed from 0.9 to 0.10

dodałem wersję z kolejna porcją poprawek.

comment:3 Changed 10 years ago by DeyV

Swoją drogą - chętnie dołączę się do tego "zespołu" - zaczynam bowiem prace nad tłumaczeniem wersji 0.11 - mógłbym więc wrzucać bezpośrednio na SVN

Changed 8 years ago by wmichalski

Moje trzy grosze do zgłoszenia

comment:4 Changed 8 years ago by marianp@…

  • Trac Release changed from 0.10 to 0.11

Change, to avoid problems with installation translated plugins content in PKG-INFO). In file 'trac/util/init.py' (diff ver. 0.11.1):

243c243 < info[normalize(attr)] = pkginfo[attr] ---

info[normalize(attr)] = pkginfo[attr].decode('utf-8')

ie. in line 243, (ver. 0.11 - in line 244), then translated contents in module's setup.py will be correct. (of course, in module's setup.py: # -*- encoding = 'utf-8' -*- )

comment:5 Changed 4 years ago by rjollos

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from reopened to closed

It doesn't appear that this is supported any longer. See Trac 0.12 if you need a translation.

Add Comment

Modify Ticket

Action
as closed The owner will remain wist.
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.