Modify

Opened 12 years ago

Closed 6 years ago

#700 closed task (wontfix)

Aktualizacja

Reported by: Dawid DeyV Polak Owned by: wist
Priority: normal Component: TracPolishTranslation
Severity: normal Keywords:
Cc: Trac Release: 0.11

Description

Przygotowałem tłuamczenie poprawiające masę błędów oraz dostosowujące do wersji słownika wiki:TracTermsPl Zachecam do umieszczenia w repozytorium

Attachments (3)

0.10.PolishTranslation.07.09.2006.zip (38.8 KB) - added by Dawid DeyV Polak 12 years ago.
Przetłumaczone pliki
0.10.PolishTranslation.01.12.2006.zip (37.3 KB) - added by Dawid DeyV Polak 12 years ago.
najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia
0.11.PolishTranslation.16.07.2008.tar.bz2 (41.8 KB) - added by Michalski Wojciech 10 years ago.
Moje trzy grosze do zgłoszenia

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 12 years ago by Dawid DeyV Polak

Przetłumaczone pliki

comment:1 Changed 12 years ago by wist

Resolution: fixed
Status: newclosed

dodałem na stronę główną, później wejdzie do repozytorium, dzięki

Changed 12 years ago by Dawid DeyV Polak

najaktualniejsza wersja tego tłumaczenia

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

Resolution: fixed
Status: closedreopened
Trac Release: 0.90.10

dodałem wersję z kolejna porcją poprawek.

comment:3 Changed 12 years ago by Dawid DeyV Polak

Swoją drogą - chętnie dołączę się do tego "zespołu" - zaczynam bowiem prace nad tłumaczeniem wersji 0.11 - mógłbym więc wrzucać bezpośrednio na SVN

Changed 10 years ago by Michalski Wojciech

Moje trzy grosze do zgłoszenia

comment:4 Changed 10 years ago by marianp@…

Trac Release: 0.100.11

Change, to avoid problems with installation translated plugins content in PKG-INFO). In file 'trac/util/init.py' (diff ver. 0.11.1):

243c243 < info[normalize(attr)] = pkginfo[attr] ---

info[normalize(attr)] = pkginfo[attr].decode('utf-8')

ie. in line 243, (ver. 0.11 - in line 244), then translated contents in module's setup.py will be correct. (of course, in module's setup.py: # -*- encoding = 'utf-8' -*- )

comment:5 Changed 6 years ago by Ryan J Ollos

Resolution: wontfix
Status: reopenedclosed

It doesn't appear that this is supported any longer. See Trac 0.12 if you need a translation.

Modify Ticket

Change Properties
Set your email in Preferences
Action
as closed The owner will remain wist.
The resolution will be deleted.

Add Comment


E-mail address and name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.